Veiligheid

Apparatuur van WiFi for Horeca is gegarandeerd veilig bij gebruik.

  • De verbinding door uw gasten met uw WiFi wordt gemaakt via een ‘like’-klik op Facebook of  een ‘volger’-klik op Twitter. Er hoeft dus geen gebruik te worden gemaakt van de persoonlijke inlogcode van uw eigen systeem. Onder andere daardoor, maar ook door de architectuur van de toegepaste hard- en software is het uitgesloten dat gasten bij uw persoonlijke gegevens of bedrijfsnetwerk kunnen.
  • Ook is het uitgesloten dat ongewenste informatie-uitwisseling plaats vindt tussen uw klanten onderling.
  • De apparatuur van WiFi for Horeca is volledig afgeschermd elektromagnetische beïnvloeding, zoals dat in de Europese voorschriften is vastgelegd. Daardoor kunnen uw overige apparaten met elektronische componenten (denk aan de kassa) hierdoor niet worden beïnvloed.